Política de gestió

Pilars estratègics

En Saggas basem el desenvolupament del nostre negoci en els següents pilars estratègics:

Qualitat del servei en tots els processos

Gestió de recursos humans

Seguretat

Protecció al medi ambient

Acompliment energètic

Control de gestió

Gestió de l'actiu

Innovació i millora

csr

Codis de Funcionament

Disposem d’uns Codis de Funcionament que estableixen les pautes que han de presidir el comportament ètic del nostre equip professional en el seu acompliment diari.

Canal de denúncies extern

Desenvolupem una cultura de compliment que fomenta l’observança i respecte de la legalitat i dels compromisos ètics, dotant de recursos i eines a l’organització, i vigilant i actuant en la prevenció de riscos.

Per a això, disposem d’un Manual de Prevenció de Riscos Penals que detalla els aspectes fonamentals de la gestió i prevenció de delictes en l’organització, i els principis i els valors de la qual són aplicables a tots els representants legals, directius i empleats de Saggas.

L’empleat o tercer que tinga indicis o sospites de la comissió d’algun delicte o de la vulneració dels principis i valors reconeguts en els Codis de Funcionament i la Política del Sistema, haurà de posar-lo de manifest davant el Comité de ètica i compliment , que assegurarà la màxima confidencialitat de la identitat de la persona que notifica el fet.

Per a fer arribar aquesta comunicació o denúncia, s’ha habilitat el correu electrònic canal-etico@saggas.com. També pot fer-se arribar mitjançant correu postal a Saggas. Comité d’ètica i compliment. Apartat de Correus 136, 46520 Port de Sagunt (València).