Política de gestió

Pilars estratègics

En Saggas basem el desenvolupament del nostre negoci en els següents pilars estratègics:

Qualitat del servei en tots els processos

Seguretat

Gestió de recursos humans

Innovació i millora

Gestió de l'actiu

Protecció al medi ambient

Acompliment energètic

Control de gestió