Serveis

Descàrrega de vaixells

En Saggas rebem el gas natural en fase líquida (GNL) en vaixells metaners provinents de les plantes de liqüefacció. Aquests vaixells atraquen en el moll de la instal·lació de Saggas i realitzen la descàrrega mitjançant 3 braços específics per a líquids criogènics, comptant amb un quart braç per al retorn del gas al vaixell.

Les condicions de procés permeten descarregar el GNL a un cabal màxim de 12.000 m3/h. El disseny actual del moll permet acollir vaixells de diferents grandàries, des de 20.000 m3 de capacitat fins a 265.000 m3 (Q-Max).

descarga-de-buques
servicios_almacenamientogas

Emmagatzematge de GNL

El GNL descarregat dels vaixells s’emmagatzema en els tancs de la planta. En Saggas disposem de quatre tancs del tipus contenció total (“full containment”) amb una capacitat d’emmagatzematge unitària de 150.000 m3.

Regasificació

El procés de regasificació s’efectua en els vaporitzadors. La planta disposa de dos tipus de vaporitzadors: 5 d’aigua de mar, amb una capacitat de 200.000 Nm3/h cadascun, i 1 de combustió submergida, amb una capacitat de 150.000 Nm3/h.

El gas natural produït en els vaporitzadors s’introdueix en la Xarxa Bàsica de Gasoductes, previ pas per una estació d’odorització i mesura.

Regasificación
servicios_cargacamiones

Càrrega de camions cisterna

La planta disposa d’una capacitat total de càrrega de cisternes de GNL de 35 cisternes/dia, sent utilitzades de forma contínua les 24 hores del dia.

Recàrrega de vaixells metaners

Des de març de 2013 és possible la recàrrega de GNL en vaixells metaners, a un cabal màxim de 3.000 m3/h.

buques.metaneros
gnl.pequenas.embarcaciones

Càrrega de GNL a xicotetes embarcacions de subministrament de GNL

Al gener de 2020 Saggas realitza la seua primera operació de small scale dirigida a vaixells de menor grandària que actuen com a embarcacions de subministrament d’aquest combustible a altres vaixells o plantes de GNL més xicotetes. Saggas ha adaptat el seu moll per a poder atendre càrregues de GNL a vaixells de capacitat inferior a 6.500 m³.