Processos de planta

Processos de planta

Slide 1. Recepció del gas natural El gas natural es rep en estat líquid transportat en vaixells metaners a una temperatura de -160 °C des de les plantes de liqüefacció. Els vaixells atraquen en el moll de descàrrega de la planta de regasificació i es descarrega el GNL a través de tres braços situats en el moll. Gas natural liquat GNL Gas 'BOIL-OFF' (vapor) Gas Natural Slide 2. Emmagatzematge del GNL El gas natural es rep en estat líquid transportat en vaixells metaners a una temperatura de -160 °C des de les plantes de liqüefacció. Els vaixells atraquen en el moll de descàrrega de la planta de regasificació i es descarrega el GNL a través de tres braços situats en el moll. Gas natural liquat GNL Gas 'BOIL-OFF' (vapor) Gas Natural Slide a b d 3. Gestió del gas de boil-off L'aportació de calor al GNL (procés de bombament, radiació solar, transmissió de calor des de la llosa de fonamentació) provoca que una fracció d'aquesta passe a fase vapor. Aquest gas (Boil Off) s'utilitza per a:

a. Compensar el desplaçament de la càrrega que
    s'origina en el procés de descàrrega del vaixell.
b. Ser reintroduït en el procés gràcies al relicuador
    (després de passar per uns compressors).
c. Ser injectat en el gasoducte d'eixida de la planta
    quan no és possible la seua reintroducció en el
    procés.
d. Ser cremat en la torxa quan no és possible la seua
    eliminació en algunes de les alternatives anteriors.
Gas natural liquat GNL Gas 'BOIL-OFF' (vapor) Gas Natural c
Slide 4. Relicuador Un sistema de bombament situat a l'interior del tanc, denominat primari, permet la conducció del GNL cap al relicuador, que actua com a acumulador de líquid per a les bombes secundàries i permet la recuperació del Boil Off, incorporant-ho al corrent de GNL. Gas natural liquat GNL Gas 'BOIL-OFF' (vapor) Gas Natural Slide 5. Bombament d'alta pressió El GNL procedent del relicuador és bombat a alta pressió per un sistema de bombament secundari, de disseny semblant al primari, que impulsa al GNL cap als vaporitzadors. Gas natural liquat GNL Gas 'BOIL-OFF' (vapor) Gas Natural Slide 6. Vaporització El pas de líquid a gas es realitza en els vaporitzadors d'aigua de mar. A través d'aquests, el gas natural canvia d'estat en ser calfat amb aigua de mar. Existeix un vaporitzador, denominat de combustió submergida, utilitzat en períodes de manteniment dels anteriors o en èpoques de demanda punta, on el GNL és calfat i vaporitzat per efecte d'un cremador submergit que utilitza com a combustible el gas natural. Gas natural liquat GNL Gas 'BOIL-OFF' (vapor) Gas Natural Slide 7. Mesura i odorització El gas natural procedent dels vaporitzadors es dirigeix a través d'un col·lector comú a uns sistemes de mesura i odorització, i, finalment, s'introdueix en la Xarxa Bàsica de Gasoductes. Gas natural liquat GNL Gas 'BOIL-OFF' (vapor) Gas Natural Slide 8. Càrrega de cisternes El GNL pot ser carregat directament des dels tancs en camions cisterna. Gas natural liquat GNL Gas 'BOIL-OFF' (vapor) Gas Natural Slide 9. Càrrega de vaixells També és possible la recàrrega de GNL en vaixells metaners gràcies a la utilització de les bombes primàries dels tancs. Gas natural liquat GNL Gas 'BOIL-OFF' (vapor) Gas Natural