Cadena del gas

Cadena del gas

Les plantes de regasificació formen part de l’anomenada cadena del gas i abasten els processos de descàrrega, càrrega, emmagatzematge, regasificació i expedició de gas natural.