Compensació voluntària

Compensació d’emissions de gasos

En línia amb el nostre compromís ambiental, emmarcat en el Pla Estratègic del Carboni, en Saggas estem duent a terme compensació d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle procedents de sectors difusos, derivades del consum de combustibles en maquinària i desplaçaments, i de gasos refrigerants.

Actualment, la compensació s’està duent a terme respecte a les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle corresponents al període 2014-2017 amb crèdits de carboni sorgits de projectes de Mecanisme de Desenvolupament Net (MDN, CDM en anglés) registrats en Nacions Unides (UNFCCC). Els projectes de Mecanisme de Desenvolupament Net ajuden les comunitats locals en països en vies de desenvolupament generant oportunitats per al desenvolupament sostenible, creant ocupació i incrementant l’activitat econòmica, millorant la qualitat de l’aire i afavorint la transferència de tecnologia. A partir d’aquests projectes també es poden obtindre crèdits que són intercanviables i vendibles. L’elecció dels projectes ha sigut sotmesa a la participació dels treballadors de Saggas.

L’elecció dels projectes en els quals Saggas ha participat amb la compra i compensació d’emissions ha sigut sotmesa a la participació dels treballadors i són els següents:

Moldàvia

Instal·lació de calderes noves i modernes a base de biomassa i gas natural en els edificis de Moldàvia; millora de l’eficiència dels sistemes de calefacció amb aïllaments adequats en canonades d’aigua calenta i envolupants d’edificis; i reemplaçament de finestres i portes.

Bangladesh

Increment del nombre de sistemes domèstics solars (SHS) en les llars de zones rurals de Bangladesh que no tenen accés a la xarxa elèctrica.

Nepal

Instal·lació d’unitats de biogàs en llars d’àrees rurals de Nepal per a aconseguir la reducció d’emissions de GEIs, desplaçant els combustibles usats convencionalment.