Compensació voluntària

Compensació mitjançant reforestació

En línia amb el nostre Compromís ambiental, emmarcat en el Pla Estratègic del Carboni, en Saggas hem compensat la petjada de carboni de 2021, al voltant de 500 tCO2e, a través de la promoció d’un projecte de reforestació de 2,27 Ha de Muntanya d’Utilitat Pública en Ejulve, Terol, que es va veure afectat per un incendi en 2009. Les tones compensades inclouen la totalitat de la petjada de carboni de la planta en el seu abast 1 i part de l’abast 3, que inclou els trasllats des de casa fins el treball així com els viatges per motius laborals del personal de Saggas.

El projecte d’absorció de Terol tindrà una permanència de 50 anys i comptarà amb al voltant de 1.362 arbres d’espècies autòctones com ara Quercus ilex ssp ballota, Quercus faginea, Pinus nigra ssp salzmannii, Pinus sylvestris, Prunus mahaleb, Prunus spinosa, Populus nigra, Crataegus monogyna, Sorbus aria, Sorbus domestica, Celtis australis, Amelanchier ovalis, Acer monspessulanum, Corylus avellana.