Compensació voluntària

Compensació d’emissions de gasos

En línia amb el nostre compromís ambiental, emmarcat en el Pla Estratègic del Carboni, en Saggas estem duent a terme compensació d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle procedents de sectors difusos, derivades del consum de combustible en maquinària, la gestió dels residus, els desplaçaments i els gasos refrigerants.

Actualment, la compensació s’està duent a terme respecte a les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle corresponents al període 2018-2020 amb crèdits de carboni sorgits de projectes de Mecanisme de Desenvolupament Net (MDN, CDM en anglès) registrats en Nacions Unides (UNFCCC). Els projectes de Mecanisme de Desenvolupament Net ajuden les comunitats locals en països en vies de desenvolupament generant oportunitats per al desenvolupament sostenible, creant ocupació i incrementant l’activitat econòmica, millorant la qualitat de l’aire i afavorint la transferència de tecnologia. A partir d’aquests projectes també es poden obtindre crèdits que són intercanviables i vendibles.

L’elecció dels projectes en els quals Saggas ha participat amb la compra de crèdits i compensació d’emissions ha sigut sotmesa a la participació dels treballadors de la planta i són els següents:

Rwanda

Expansió de l’ús de tecnologia d’il·luminació d’alta eficiència en el sector residencial d’aquest país per a reduir el consum elèctric permetent l’accés a l’electricitat de forma més sostenible.

Bangladesh

Construcció de nous forns més eficients energèticament per a reduir les emissions en el procés de fabricació de rajoles d’aquest país.