Clients

No dubtes a contactar amb nosaltres

Característiques de la infraestructura

Atraque de Saggas

Infraestructura

Pla de manteniment anual del sistema

Descripció dels serveis oferits per la planta

Descàrrega de vaixells

Estadístiques
de descàrregues

Programació mensual de descàrregues en planta

Procediment d’operacions de vaixells de GNL en Saggas

Existències de GNL

Custody
Transfer

Capacitats contractades

Compatibilitat de vaixells

Vaixells compatibles

Formulari de compatibilitat de vaixells

Normativa de referència

Regulació nacional

Normes de Gestió Tècnica del Sistema (NGTS))

Protocols de Detall (PD)