Seguretat

Tecnologies d’última generació

En Saggas la seguretat ha sigut un element estratègic i determinant des del procés de disseny i construcció de la infraestructura. En el dia a dia de l’operació de la planta la seguretat està present en els diferents processos. En Saggas comptem amb tecnologies d’última generació, que estan certificades segons la norma de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball OHSAS 18001.

A més, mantenim un compromís amb la formació en matèria de seguretat, tant per als nostres treballadors, com per als contractistes i subcontractistes que accedeixen a la planta.

La seguretat en les fases del projecte

Slide DISSENY - Estudi previ de seguretat.

- Aplicació de codis de diseny
  específics.

- Anàlisis Hazop.

- Estudi final de seguretat.
CONSTRUCCIÓ - Compliment escrupolós
  de codis i normes.

- Revisió dels estudis de
  seguretat.
OPERACIÓ - Elaboració de procediments
  contrastats en altres terminals.

- Espanya posseeix gran experiència
  en funcionament de plantes de
  regasificació.