Seguretat

Seguretat i salut en el treball

En Saggas la seguretat ha sigut un element estratègic i determinant des del procés de disseny i construcció de la infraestructura. En el dia a dia de l’operació de la planta la seguretat està present en els diferents processos. En Saggas comptem amb un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball certificat segons la norma internacional ISO 45001.

A més, mantenim un compromís amb la formació en matèria de seguretat, tant per als nostres treballadors, com per als contractistes i subcontractistes que accedeixen a la planta.

La seguretat en les fases del projecte

Slide DISSENY - Estudi previ de seguretat.

- Aplicació de codis de diseny
  específics.

- Anàlisis Hazop.

- Estudi final de seguretat.
CONSTRUCCIÓ - Compliment escrupolós
  de codis i normes.

- Revisió dels estudis de
  seguretat.
OPERACIÓ - Elaboració de procediments
  contrastats en altres terminals.

- Espanya posseeix gran experiència
  en funcionament de plantes de
  regasificació.

- Revisió dels estudis
  de seguretat.