Innovació

“Apostem per estar presents en aquells projectes d’innovació que promoguen l’ús del gas natural”

ACTUALMENT ESTEM PARTICIPANT EN EL SEGÜENT PROJECTE:

CORE LNGas hive

És una iniciativa cofinançada per la Comissió Europea a través del mecanisme Connectar Europa (CEF) de la Convocatòria de Transport 2014. L’objectiu global d’aquest projecte és desenvolupar una cadena logística integrada, segura i eficient per al subministrament del GNL com a combustible alternatiu en el sector del transport, especialment marítim, en la Península.

Es pretén promoure l’ús d’aquest combustible alternatiu no solament en els vaixells, sinó també en els recintes portuaris. En Saggas participem en el projecte amb els estudis de viabilitat tècnica i financera de la compatibilitat i adaptació de les seues instal·lacions per a subministrament de GNL com a combustible marítim.