Petjada de carboni

Pla estratègic del carboni

En Saggas desenvolupem la nostra activitat d’acord amb els principis que marquen les polítiques europees de clima i energia , amb l’objectiu de ser neutres en carboni per a l’any 2050 mitjançant la reducció d’emissions, la garantia de seguretat en el subministrament i la competitivitat.

Aquests reptes han sigut abordats en el Pla Estratègic del Carboni 2014-2020 que tenia com a finalitat integrar aquests principis en la nostra estratègia de negoci i els nostres processos operatius i de suport a la nostra activitat. Aquest pla ha contemplat inversions i millores operatives i tecnològiques que han permés evitar en aquest període l’emissió d’al voltant de 280.000 tones de CO2e.

“Hem evitat l’emissió d’al voltant de 280.000 tones de CO2e a l’atmosfera”

La nostra ambició per la millora constant ens ha portat a aprovar un nou Pla Estratègic del Carboni per al període 2021-2026, que està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. El PEC II contempla les següents línies directrius:

Integrar en l’organització de Saggas el canvi climàtic com a factor estratègic en la pesa de decisions de negoci i en la gestió de riscos a llarg termini.

Contribuir a la mitigació de canvi climàtic a través de la millora de l’eficiència energètica i en l’optimització dels processos i activitats.

Adoptar actuacions tendents a potenciar l’ús de combustibles baixos en carboni en el transport per carretera i marítim.

Contribuir en la descarbonització del model energètic mitjançant l’ús d’energia renovable i el foment de l’economia circular.

Col·laborar en investigació, innovació i desenvolupament relatius al gasos renovables.

Fomentar els estils de vida baixos en carboni i promoure una transició energètica justa.

“Reducció de les emissions de metà”

Saggas ha elevat al màxim nivell el seu compromís de reducció de la seua petjada de carboni d’emissions directes mitjançant la seua adhesió voluntària a Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0), iniciativa impulsada pel Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient PNUMA i que forma part de l’estratègia europea per a la reducció d’emissions de metà (EU strategy to reduce methane emissions).

L’adhesió voluntària a Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) té com a fi última la reducció d’emissions de metà com a part de la cadena de valor del gas natural, a través de la millora en la precisió de les dades, plans de reducció de les mateixes i major difusió d’aquesta informació.

Saggas ha sigut una de les primeres 62 empreses de tot el món que s’han adherit a aquest projecte, que s’ha marcat com a objectiu reduir les emissions de metà un 45% per a l’any 2025 i entre un 60 i un 75% en 2030.

El pla presentat per la planta per a la reducció de les seues emissions de metà ha obtingut, per tercer any consecutiu, el distintiu “Gold Standard”, un reconeixement atorgat per Nacions Unides que acredita que les accions contemplades al pla son sòlides i s’ajusten als objectius proposats: reduir un 45% les emissions de metà en 2025 respecte a les de 2015.

Evolució de petjada de carboni

*Datos en toneladas de CO2e

  • Emisiones totales 0

  • Emisiones evitadas 0

Emissions totals    Emissions evitades

Des de 2013, en Saggas verifiquem anualment la nostra petjada de carboni segons l’ISO 14064 i tenim registrades les nostres petjades de carboni anuals en l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, obtenint els segells “Calculo i “Reduzco”.

2022_CCR