Petjada de carboni

“Reducció de les emissions de metà”

Saggas ha elevat al màxim nivell el seu compromís de reducció de la seua petjada de carboni d’emissions directes mitjançant la seua adhesió voluntària a Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0), iniciativa impulsada pel Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient PNUMA i que forma part de l’estratègia europea per a la reducció d’emissions de metà (EU strategy to reduce methane emissions).

L’adhesió voluntària a Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) té com a fi última la reducció d’emissions de metà com a part de la cadena de valor del gas natural, a través de la millora en la precisió de les dades, plans de reducció de les mateixes i major difusió d’aquesta informació.

Saggas és una de les 62 empreses de tot el món que s’han adherit a aquest projecte, que s’ha marcat com a objectiu reduïr les emissions de meta un 45% per a l’any 2025 i entre un 60 i un 75% en 2030.

Pla estratègic del carboni

En Saggas desenvolupem la nostra activitat d’acord amb els principis que marquen les polítiques europees de clima i energia contribuint a aconseguir un futur d’energia sostenible mitjançant la reducció d’emissions, la garantia de seguretat en el subministrament i la competitivitat.

Amb l’objectiu d’integrar aquests principis en l’estratègia de negoci i en els processos operatius i de suport de la nostra activitat, en Saggas hem desenvolupat un Pla Estratègic del Carboni que estableix les següents directrius:

Integrar en l’organització de Saggas la gestió del carboni com a factor estratègic en la presa de decisions de negoci.

Quantificar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, amb un abast basat en el càlcul de la Petjada de Carboni.

Considerar opcions de compensació viables i raonables per a aquelles emissions que no puguen ser evitades.

Contribuir a l’estudi dels efectes de canvi climàtic a l’entorn de Saggas.

Fomentar la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle mitjançant l’establiment de criteris associats als subministraments, que consideren la component de gestió del carboni.

Adoptar actuacions de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle basades en la millora de l’eficiència energètica i en l’optimització dels processos i activitats.

Col·laborar en actuacions de promoció del gas natural, com a reserva energètica flexible per a equilibrar els subministraments variables d’energies renovables i com a combustible alternatiu net per al transport marítim i per carretera.

Enfortir la comunicació i participar activament en grups de treball, projectes i actuacions en relació amb la garantia de la qualitat, seguretat i diversificació en el subministrament de gas natural, l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic vinculats a l’ús sostenible del gas natural.

Evolució de petjada de carboni

Tones emeses

*Dades en tones de CO2e

  • Emisiones alcance 1

  • Emisiones alcance 2

  Emissions abast 1    Emissions abast 2

Tones evitades

*Dades en tones de CO2e

  • Emisiones evitadas

  • Emisiones evitadas acumuladas

  Emissions evitades    Emissions evitades acumulades

Emissions totals (abast 1 + 2)

*Dades en tones de CO2e

  • Emisiones alcance 1

Veure certificat d'inscripció 2013

Veure certificat d'inscripció 2014

Veure certificat d'inscripció 2015

Veure certificat d'inscripció 2016