El gas natural

Millora de la qualitat de l’aire

El gas natural és el combustible fòssil de menor impacte ambiental ja que, per les seues característiques, permet una combustió eficient, contribuint a la millora de la qualitat de l’aire, amb baixes emissions de NOx, SO2 i partícules sòlides.

Aquestes característiques li han permés postular-se com un combustible clau en el procés de descarbonització progressiva del sector energètic. A més, el gas natural aporta una reserva energètica flexible dóna suport al caràcter intermitent de les energies renovables, contribuint a garantir la competitivitat, l’eficiència i la seguretat energètica.

Així mateix, és un important actiu per al desenvolupament de noves tecnologies de mitigació dels efectes del canvi climàtic. Per això, s’ha convertit en una font clau per al desenvolupament de la política energètica a llarg termini de la Unió Europea.