Saggas participa en segona edició del Fòrum d’Indústria de Sagunt dedicat a la Responsabilitat Social Corporativa

Saggas va participar el passat 22 de setembre en la segona edició del Fòrum d’Indústria de Sagunt, impulsat pel Departament de Promoció Econòmica i Industrial de l’Ajuntament de la localitat. El fòrum, que portava per lema Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i empresa valenciana: cap a un model d’empresa compromesa amb el desenvolupament sostenible, buscava mostrar el treball del sector empresarial per a la consecució dels objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Laura Marco, cap de recursos humans i serveis jurídics de Saggas, va participar en la taula redona Exemples de bones pràctiques de RSC exposant l’experiència de la planta en la matèria. Durant la trobada, Laura Marco va explicar que la RSC de Saggas forma part intrínseca del funcionament diari de la planta en les seues diferents àrees: bon govern, medi ambient, política laboral i acció social. La cap de RH i SSJJ de Saggas també va voler emfatitzar el paper clau que exerceixen tots els treballadors de Saggas per a aconseguir els objectius de RSC fixats per la companyia.

Així mateix, Laura Marco va explicar que el procés d’implantació de la RSC en Saggas es va realitzar lentament, animant a les petites empreses a implementar polítiques i pràctiques de RSC en el seu quefer diari ja que qualsevol contribució, per xicoteta que puga semblar, suposa un pas més cap a l’obtenció dels objectius fixats en l’Agenda 2030.