Saggas promou un projecte per a compensar la seua petjada de carboni de 2021

  • La planta participa en un projecte de reforestació en Ejulve, Teruel, amb el qual pretén compensar 500 tCO2e.
  • Saggas ha incrementat l’ambició en el càlcul de la seua Petjada de Carboni incorporant les emissions associades a la seua cadena de valor.

Saggas ha presentat la seua Declaració Ambiental corresponent a l’exercici 2022, un document que acredita les actuacions que la companyia ha desenvolupat en aquesta matèria durant l’exercici amb el qual respon als compromisos adquirits amb l’adhesió al sistema EMAS.

La Declaració Ambiental de Saggas de 2022, que ha sigut sotmesa a verificació per part d’entitats acreditades, avala els avanços realitzats per la companyia en aquesta matèria. En concret, l’exercici passat, Saggas va iniciar la seua participació en un projecte de reforestació de 2,27 Ha de Muntanya d’Utilitat Pública en Ejulve, Teruel, que es va veure afectat per un incendi en 2009. Aquest projecte d’absorció tindrà un període de permanència de 45 anys, durant els quals Saggas es compromet a realitzar un seguiment periòdic, i contempla la plantació de 1.362 arbres d’espècies autòctones.

Amb aquest projecte, Saggas cerca compensar la petjada de carboni generada en 2021, al voltant de 500 tCO2e. Aquestes tones contemplen la totalitat de la petjada de carboni de la planta en el seu abast 1 i part de l’abast 3, que inclou els trasllats dels seus empleats des de les seues cases fins al treball, així com els desplaçaments del personal de Saggas per motius laborals. Aquest projecte, que ha sigut registrat en l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, ha permés a l’empresa obtindre el segell Calcule, Reduïsc i Compense.

En 2022, Saggas també ha incrementat l’ambició en el càlcul i verificació de la seua Petjada de Carboni. Per a això, ha incorporat les emissions associades a la seua cadena de valor, que inclouen les emissions associades als béns adquirits, al transport marítim del GNL i al transport en camions cisterna d’aquesta font energètica. Aquesta mesura s’emmarca en el segon Pla Estratègic del Carboni de Saggas, corresponent al període 2021-2026, amb el qual s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsats per les Nacions Unides.

D’altra banda, les mesures d’eficiència energètica implementades per Saggas per a evitar les emissions directes i indirectes de la planta li han permés mantindre’s un any més exclosa del Règim de Comerç de Drets d’Emissió. Entre aquestes mesures destaquen les millores introduïdes en els processos d’operació i manteniment.

Així mateix, en 2022, el pla de reducció d’emissions de metà presentat per Saggas en el marc del programa Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) ha obtingut, per segon any consecutiu, el distintiu “Gold Standard”, la màxima qualificació possible, per part de Nacions Unides. Aquest reconeixement a nivell internacional suposa que les accions contemplades en el pla són sòlides i s’ajusten als objectius proposats de disminució de les emissions de metà de Saggas: un 45% menys en 2025 respecte a les de 2015. A més, s’ha elevat un nivell la qualitat de les dades proporcionades per Saggas, que reporta les seues emissions en tots els tipus de font de la seua activitat.

Per a més informació, pots consultar la Declaració Ambiental de la planta en la seua pàgina web: https://www.saggas.com/va/sostenibilitat/declaracio-ambiental/