Saggas inverteix 11 milions d’euros per a millorar l’eficiència productiva i mediambiental de la planta

La posada en marxa d’un compressor ha evitat l’emissió de més de 100.000 tCO2e a l’atmosfera.

Saggas ha registrat la seua petjada de carboni en l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic.

La planta de regasificació de Sagunt, Saggas, ha posat en marxa un compressor destinat a millorar l’eficiència del sistema productiu de la planta i reduir les emissions de CO2. La instal·lació, que ha suposat una inversió de més d’11 milions d’euros, permet recuperar el gas que es genera quan la planta està en nivells baixos de producció, incrementat l’eficiència del procés productiu de la planta. En absència d’aquesta màquina, la recuperació del gas no és possible pel que ha de ser cremat en la torxa. Des de la posada en marxa d’aquest compressor, s’ha evitat l’emissió de més de 100.000 tCO2e a l’atmosfera.

En línia amb el compromís mediambiental de la planta, Saggas ha registrat la seua petjada de carboni referent al període 2013-2016 en l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic. En aquest període la planta ha evitat l’emissió d’un total de 15.844 tones de CO2e. La planta de regasificació de Sagunt ha participat en tres projectes de compensació voluntària d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle corresponents al període 2014-2017, mitjançant la cancel·lació voluntària de reduccions certificades de carboni sorgit de projectes de Mecanisme de Desenvolupament Net registrats en Nacions Unides. Es tracta projectes que ajuden les comunitats locals en països en vies de desenvolupament a generar oportunitats per al desenvolupament sostenible, generant ocupació i incrementant l’activitat econòmica, millorant la qualitat de l’aire i afavorint la transferència de tecnologia. Saggas ha seleccionat tres projectes, amb la participació dels empleats, que estan situats a Moldàvia (instal·lació de calderes noves i modernes a base de biomassa i gas natural), Bangladesh (Increment del nombre de sistemes domèstics solars en zones rurals) i Nepal (Instal·lació d’unitats de biogàs en llars d’àrees rurals).

Planta de regasificació de Sagunt

Saggas està participada per Enagás Transporte, Osaka Gas UK i Oman Oil Hòldings Spain. La planta disposa en l’actualitat d’una capacitat d’emmagatzematge de 600.000 m3 de GNL, en els seus quatre tancs, i d’1.000.000 m3/hora en regasificació. Aquesta capacitat de producció permetria atendre el 32% de la demanda gasista nacional de 2017. La planta de regasificació de Sagunt és una infraestructura energètica clau per la seua ubicació estratègica en l’arc mediterrani i per la seua proximitat a països productors d’Àfrica i Orient Mitjà.

Al costat de la producció energètica, la planta de regasificació ha centrat la gestió en el compliment de la seua política de zero accidents i en el seu compromís mediambiental. En sintonia amb eixe compromís d’aconseguir una activitat econòmica sostenible, l’empresa s’ha adherit voluntàriament al Sistema Comunitari de Gestió i Auditories Mediambientals de la Unió Europea, denominat “EMAS”, sent la primera planta de regasificació d’Espanya a aconseguir aquesta acreditació. Saggas està certificada amb l’ISO 14001 Sistema de Gestió Ambiental, l’ISO 9001 Sistema de Gestió de la Qualitat, l’OHSAS 18001 Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball i l’ISO 50001 Sistema de Gestió Energètica. A més, la planta verifica anualment des de 2013 la petjada de carboni segons la norma ISO 14.064.