Saggas es compromet a reduir les seues emissions de metà

Saggas és una de les 62 empreses de tot el món que s’han adherit voluntàriament al projecte OGMP 2.0 impulsat pel Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA).

El projecte OGMP 2.0 s’ha marcat com a objectiu reduir les emissions de metà en un 45% per a l’any 2025 i entre un 60% i un 75% per a l’any 2030.

Saggas assumeix un nou compromís de reducció de la seua petjada de carboni mitjançant l’adhesió voluntària al projecte Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0). Es tracta d’una iniciativa de la Coalició pel Clima i l’Aire Net, liderada pel Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), la Comissió Europea i el Fons de Defensa Ambiental, que va ser presentada a la fi de novembre.

Saggas és una de les 62 empreses de tot el món que s’ha adherit a aquest projecte, que té per objectiu reduir les emissions de metà un 45% per a l’any 2025 i entre un 60 i un 75% en 2030. A Espanya, a més de Saggas s’han adherit Enagás, Repsol, Naturgy, Europe Maghreb Pipeline Limited i Bahia Bizkaia Gas.

En concret, la iniciativa OGMP 2.0 permetrà crear un nou estàndard global per al mesurament de les emissions de metà, amb la finalitat de facilitar el seu seguiment i establir plans de reducció d’aquestes, garantint la transparència. El projecte, que s’emmarca en l’Estratègia Europea per a la reducció de les emissions de metà, s’aplicarà a tota la cadena de valor de la indústria del gas i del petroli, incloent la producció, el transport i el processament.

Així mateix, el projecte OGMP 2.0 servirà com a marc a la Comissió Europea per a l’elaboració d’una proposta legislativa sobre el mesurament obligatori, la notificació i la verificació de totes les emissions de metà del sector energètic.

Les accions desenvolupades en l’àmbit d’aquest projecte poden produir una disminució a curt termini de la taxa de creixement del calfament global, servint com a complement als esforços realitzats per a descarbonitzar els sistemes de transport i energia del món. Segons l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), aproximadament tres quartes parts de les emissions de metà podrien reduir-se amb la tecnologia existent en l’actualitat. La reducció de les emissions de metà del sector energètic en un 90% permetria disminuir en dues dècimes de grau l’augment previst de la temperatura mitjana del planeta per a 2050.